DEGLØYPA

Lett/Middels, 5 km

Fin tur med utgangspunkt i Turistinformasjonen  og Fjellmuseet på Kvæven. Følg skilt mot Degløypa og mot Fidjeland (undergangen på Kvæven og veien inn til Degdammen 2 km). Mellom veien og Appelsinhaugen er det kupert. Mange fine plasser å raste, der ungene kan leke å renne i bakkene i terrenget rundt. Der en krysser bro, kan det være åpen bekk ved milde vintre.

Når en kommer til Appelsinhaugen, kan en ta Forsbergløypa til Ålsheia, eller helt rundt (8 km) om en ønsker en lengre tur. Deler av denne løypa fra Kvæven til Degdammen er en av de første løypene som blir kjørt, da den krever lite snø. Denne delen av løypa passer godt som treningsløype tidlig i sesongen da terrenget er flatt.

Stilart:
2 klassiske spor med skøytig i midten fra Kvæven – Degdammen.
2 klassiske spor fra Rebledalen – Appelsinghaugen.

Parkering:
Sirdal Fjellmuseum / Turistinformasjonen Kvæven.

 
Sidekart