TOMANNSBU TIL STØLE

Startsted:
turen starter fra Tomannsbu turisthytte.

Turbeskrivelse:
Fra Tomannsbu følger du stien som går i sørvestlig retning langs Djupevatnet og deretter Kilen og Vassvollvatn. Både langs Kilen og Vassvollvatn blir du utfordret å passere blankskurt berg som heller ned mot vatnene. I den sørvestlige enden av Vassvollvatn, krysser du en bekk herfra går stien opp et slakt skar i sørøstlig retning og videre ned parallelt med et regulert bekkeleie og så ned til et lite tjern. Følg tjernet du nå har på din venstre hånd, og kryss bekken som renner ut av dette. Du skal så over et lite skar med mye småskog. Der hvor stien deler seg tar du til høyre slik at du kommer ned til et tjern like under Blåfjell. Ved enden av tjernet krysser du bekken som rennet ned til Ytra Skredåvatn. Du skal nå gå på østsiden av en liten kolle langsmed Ytra Skredåvatnet. Kryss bekken som kommer ned fra Blåfjelldalen, og gå opp skaret på vestsiden av Møestrond. Det er lett oppstigning til 725 meter, før du går ned et brattere skar på andre siden. Unngå de bratte svabergene også under denne nedstigningen. I bunnen av U-dalen kommer du til et stikryss herfra går stien i sørvestlig retning gjennom et trangt juv. Selv om det ser ufremkommelig ut, går her en ypperlig gammel driftevei. Når du har gått gjennom juvet kommer du til Øyestøldalen. Stølehytten ligger ved enden av dette dalføret.

Kulturminner:
Øyestølsstølen 
Heller
Buveg 
Nedlagt gardsbruk 
Øyestøl 
Buveg til Øyestøl
Øyestøl kvednehus
Heller 
Vassvodlstølen 
Kattòl (heller)

Gradering: Krevende
Lengde: 11 km
Stigning: 255 m
Merking: DNT's røde T-er
Sesong: Juni til september
Varighet: Ca 5 timer

Se og last ned GPS track fra wikiloc.com
 
Sidekart