GRAUTHEDLAR TIL LYSEBOTN

Startsted:
Grauthedlar turisthytte

Turbeskrivelse:
Begynn å gå i vestlig retning, først opp en liten stigning på 5-10 minutter, deretter over et større myrområde, for så å gå opp et smalt skar til du kommer til et skiltet stikryss Fortsett vestover, først gjennom en smal kløft, før du dreier til venstre og går langs kanten av fjellet videre. Hold deg parallelt med kraftlinjen de neste kilometerne. Følg så sørsiden av øvra Ramsdalstjødn. I den vestlige enden krysser du bekken følger denne videre oppover. Ved neste tjern skal du krysse bekken tilbake,slik at du følger sørsiden av også dette tjernet. Ved enden av tjernet krysser du en ny bekk og går på skrå oppover i vestlig retning. Kryss under kraftlinjene du hittil har fulgt. Og fortsett opp Søra Kamsbrekka. Fra toppen har du flott utsikt over den dramatiske Kamsdalen. Herfra bærer det nedover brekka, og omtrent halvveis nede, skal du krysse over brekka ved et skiltet stikryss. Du endrer retningen til sørvest og stiger opp mot fjellet 1145. Gode navigeringsferdigheter er nødvendig i det snaue landskapet. Like under toppen kommer du til en stor varde hvorfra du har en flott utsikt over Lyseheiane. Kort etter varden, dreier stien til venstre, i en mer sørlig retning mot kraftlinjen og Vaulatjødna. Like ved kraftlinjen dreier du sørvestover ned i et dypt skar. Her er det ganske bratt og du må klatre nedover. Om våren (mai/juni) kan her enda ligge mye snø, og det kan være en utfordring å komme seg videre! Forsett langs nordsiden av heimra Vaulatjødn, og videre til Indra Brudletjødna, som du skal gå på østsiden av. Enkelte partier langs dette tjernet er bratt svaberg, som kan være en utfordring i vått vær og ved mye snøsmelting. Videre går stien på sørøstsiden av heimra Brudlitjørna og deretter i retning mot Lysedalen, før den dreier nordvestover rundt en liten fjelltopp, før du begynner på nedstigningen langs Jenafjell. Mot bunnen av fjellet må du på ny krysse noen bratte svaberg, før du kommer til et regulert tjern på din høyre hånd, som du skal gå langs. Ved enden av tjernet kommer du til en dam og herfra følger du bekken videre nedover dalen. Etter at du har rundet Jenafjell blir stien betraktelig bedre og du tar deg fort nedover stien til veien ved gården Tangen.

Kulturminner:
Heller
Skinnvegen
Gravminne fra jernalder
Brudle
Kongesteinen – stor heller fra tidlig jernalder

Gradering: Krevende
Lengde: 17,2 km
Stigning: 734 m
Merking:
DNT's røde T-er
Sesong: Juni til september
Varighet:
Ca 9 timer

Grautheller DNT-hytte
Lysefjorden DNT-hytte
Sidekart