FISKE I SIRDAL

Sirdal har mange vann med fisk, mye ørret og bekkerøye. Fiskekart for Sirdal med oversikt over de ulike fiskeområdene, informasjon om fiskekort m.v. fås kjøpt i Turistinformasjonen v/ Sirdal Fjellmuseum på Kvæven og i noen dagligvarebutikker i Sirdal.

 • Storevatn – Ørret og bekkerøye: Norgeskortet på inatur.no og SMS. Turistinfo Kvæven (38 37 93 30), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10). Privat vei innover som er mulig å sykle,
  deretter merket sti.

 • Taumevatn – Ørret og bekkerøye: Turistinfo Kvæven (38 37 93 30), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10).
  Privat vei innover som er mulig å sykle, deretter merket sti.

 • Stora Holmevatnet – Ørret og bekkerøye: Turistinfo Kvæven (38379330), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10).
  Privat vei innover som er mulig å sykle, deretter merket sti.

 • Elsvatnet – Ørret og bekkerøye: Turistinfo Kvæven (38 37 93 30), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10).
  Privat vei innover som er mulig å sykle, deretter merket sti.

 • Dyregrovvatnet – Ørret (og bekkerøye): Norgeskortet på inatur.no eller SMS.  Turistinfo Kvæven (38 37 93 30), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10).

 • Rosskreppfjorden – Ørret og bekkerøye: Norgeskortet på inatur.no eller SMS. Turistinfo Kvæven (38379330), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10). Garnfiske mulig. Båtrampe ved dammen.

 • Austre Flogvatnet - Ørret: Norgeskortet på inatur.no eller SMS.
  Turistinfo Kvæven (38 37 93 30), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10).

 • Austre Skjerevatnet – Ørret: Norgeskortet på inatur.no eller SMS.
  Turistinfo Kvæven (38 37 93 30), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10).

 • Håhedlarvatn – Ørret: Norgeskortet på inatur.no eller SMS.
  Turistinfo Kvæven (38 37 93 30), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10).

 • Krossvatn – Ørret: Norgeskortet på inatur.no eller SMS.
  Turistinfo Kvæven (38 37 93 30), Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10). 

 • Øyarvatn – Ørret (og bekkerøye): Nordlig del: Norgeskortet på inatur.no
  eller SMS, Turistinfo Kvæven (38 37 93 30),
  Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13), Fjellbutikken (38 37 00 10).
  Sør-vestlig del: Siri Fidjeland (38 37 11 69)
  og Turistinfo Kvæven (38 37 93 30) Båt nødvendig for sør-vestlig del. Garnfiske mulig.

 • Ortevatn – Ørret: Sørligste del: Turistinfo Kvæven (38 37 93 30),
  Haugen Hytteutleie & Camping, GP-Tjørhom (38 37 12 41).
  Nordligste del: Fjellbutikken (38 37 00 10),
  Suleskard Fjellsenter (38 37 11 13) og Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).

 • Fidjelandsvatnet – Ørret: Turistinfo Kvæven (38 37 93 30),
  Haugen Hytteutleie & Camping, GP-Tjørhom (38 37 12 41). Fiskeforbudsone sør-vestre del.

 • Sinnesvatnet – Ørret: Turistinfo Kvæven (38 37 93 30),
  Haugen Hytteutleie & Camping (), GP-Tjørhom (38 37 12 41).

 • Svartevatn – Ørret: Turistinfo Kvæven (38 37 93 30),
  Haugen Hytteutleie & Camping (38 37 12 83), GP-Tjørhom (38 37 12 41).

 • Beinesvatnet – Ørret: Turistinfo Kvæven (38 37 93 30),
  Haugen Hytteutleie & Camping (38 37 12 83), GP-Tjørhom (38 37 12 41).

 • Tjørhomvatnet – Ørret: Turistinfo Kvæven (38 37 93 30),
  Haugen Hytteutleie & Camping (38 37 12 83), GP-Tjørhom (38 37 12 41).

 • Hønevatn – Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30). Gjelder den østlige delen.

 • Dygråvatnet - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).

 • Djupevatnet - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).

 • Onghedlarvatnet - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30). Gjelder den sørlige delen.

 • Krokevatnet - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).

 • Slåttekvævvatnet - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).

 • Langetjødn - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).
  Minimum en time å gå, ligger ved merket sti mot Kvinen Turiststasjon.

 • Mjåvatn - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).
  Minimum en time å gå, ligger ved merket sti mot Kvinen turiststasjon.

 • Omstjødn - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).
  Minimum en time å gå, ligger ved merket sti mot Kvinen Turiststasjon.

 • Haugevatnet - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).
  Minimum en time å gå, ligger ved merket sti mot Kvinen Turiststasjon.

 • Bånefjellstjødn - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30). Minimum en time å gå.

 • Svartevatn - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30). Minimum en time å gå.

 • Storavatnet - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).  Minst en time å gå.

 • Stora Mjelkevatnet - Ørret, muligens bekkerøye:
  Info Turistinfo Kvæven (38 37 93 30). Minimum en time å gå.

 • Urdvatnet – Ørret: SMS, info hos Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).
  Et lite stykke å gå.

 • Feitepollen – Ørret: SMS, info hos Turistinfo Kvæven (38 37 93 30).
  Et lite stykke å gå.

 • Stemmevatnet – Ørret: SMS, info hos Turistinformasjonen,
  Kvæven (38 37 93 30). Et lite stykke å gå.

 • Livatnet – Ørret: Tonstad Motorservice (936 97 816),
  Per Strømnæss (38 37 08 73), Sven Haughom (38 37 08 51).
  Et lite stykke å gå.

 • Marvatn – Ørret: Tonstad Motorservice (936 97 816),
  Per Strømnæss (38 37 08 73), Sven Haughom (38 37 08 51).
  Et lite stykke å gå.

 • Sandvatn – Ørret: Tonstad Motorservice (936 97 816),
  Per Strømnæss (38 37 08 73), Sven Haughom (38 37 08 51).
  Et lite stykke å gå.

 • Sigbjørnvatnet - Ørret: Tonstad Motorservice (936 97 816),
  Per Strømnæss (38 37 08 73), Sven Haughom (38 37 08 51).
  Et lite stykke å gå.

 • Rupetjødn, lille/store - Ørret: Tonstad Motorservice (936 97 816),
  Per Strømnæss (38 37 08 73), Sven Haughom (38 37 08 51).
  Et lite stykke å gå.

 • Flåvatnet - Ørret: Tonstad Motorservice (936 97 816),
  Per Strømnæss (38 37 08 73), Sven Haughom (38 37 08 51).
  Et lite stykke å gå.

 • Krokevatnet – Ørret: Tonstad Motorservice (936 97 816),
  Per Strømnæss (38 37 08 73), Sven Haughom (38 37 08 51).
  Et lite stykke å gå.

 • Sirdalsvatn – Røye og ørret

 For mer informasjon om fiskeregler, se NJFFs side om ferskvannsfiske.
Sidekart