SKØYTEMULIGHETER – KVAVIK

Vinteren forbinder vi stort sett med ski, men mulighetene for å børste støv av skøytene er absolutt tilstede – vel og merke hvis kvikksølvet holder seg lavt for en periode. I Lyngdal er det Kvavik som egner seg best for å teste ut skøyteferdighetene. Her er det langgrunt og sikkerhetsmessig er det ganske trygt, hvis man ikke beveger seg for langt ut. Bruker man deler av strandens lengde har man i tillegg et ganske stort område å boltre seg på.

Sikkerhet
Før man beveger seg utpå må man forsikre seg om at isen er trygg nok. Tykkelsen skal alltid sjekkes og man bør ikke ferdes alene på isen. Man er sikrere hvis flere er sammen, men husk at alle har ansvar for egen sikkerhet. Isen smelter nedenifra, noe som kan være vanskelig å se fra overflaten. I tillegg gjør vind- og strømforhold det vanskeligere å bedømme isen på sjø enn på islagte ferskvann. Den bør være tykkere enn ferskvannsis for å være trygg nok til å ferdes på. Ved inn- og utløp bør man også være oppmerksom – her kan isen være tildels åpen og er ofte svakere.

Sidekart