Utlån/utleie av kanoer

På Sundet og Byremosanden er det kanoer til utlån/utleie.

Kanoene og båtene kan lånes gratis av lag, foreninger og innbyggere i Lyngdal.

Andre kan leie mot å betale kr 100,- per kano eller båt per døgn.

Kanoene lånes/leies normalt ut for 1 døgn av gangen.

Kanoene og båtene er ikke tilgjengelige for lån utenfor kommunens grenser, da dette er et tilbud som gjelder i Lyngdal.

Det er påbudt å bruke redningsvester ved lån av kanoer. Redningsvester er tilgjengelig ved begge utlånssteder.

Det er 16 års aldergrense for lån av kanoer. De under 16 år som vil låne kano, må fremvise skriftlig samtykke fra foresatte ved utlånssted.

Lyngdal kommune er ikke ansvarlig for ulykker og skade som følge av at disse regler ikke blir fulgt.

Sundet: Det ligger 7 kanoer og 3 båter på badestranda ved ytre Øydnavannet. Årer og redningsvester ligger i rom mot nord i toalettbygget, nøkkel til kano og båt passer til bygget.

Bestilling, betaling og henting av nøkkel: SPAR Konsmo, 38 28 16 05 i følgende åpningstider: MAN - FRE: kl. 08-20 LØR: kl. 08-19 SØN: Stengt

Byremosanden: Det ligger 8 kanoer og 3 båter på badestranda ved Byremosanden. Årer og redningsvester ligger i rom mot nord i første (gamle) bygg du kommer ned til på området, nøkkel til kano og båt passer til bygget. Bestilling, betaling og henting av nøkkel: Byremo omsorgssenter. NB! Nytt tlf. nr: 960 93 430. (Gammelt nr: 38 28 12 90.)

En forutsetning for å opprettholde tilbudet er at utstyret blir pent brukt og lagt greit på plass etter bruk. Tap eller skade meldes til kommunens servicekontor, eller til Audnedal omsorgssenter ved levering av nøkkel. Tap eller skade må erstattes. Tap av åre eller nøkkel kr 250, vest kr 200.

 

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Sidekart