PADLEMULIGHETER I LYNGDAL

Lyngdalsfjorden:

Kvaviksanden er et naturlig utgangspunkt. Stor parkeringsplass. Vestavinden kan av og til stå rett inn fjorden.

Skrelistranda er flott utgangspunkt for en tur opp til fossen. Trebrygge.

Rosfjorden:

Rosfjordsanden ved strandhotellet eller småbåthavna i Agnefest er gode utgangspunkt for padletur i Rosfjorden. Dampskipsbrygga i Kvålsvik og Bærøy er fine turmål i Rosfjorden.

Grønsfjorden:

Epledal er et større opparbeida statlig sikra friluftsområde med stor gressplen, toalett, sandstrand og brygge. Fine turmuligheter i området.

Bjønesodden er offentlig friluftsområde innerst i Grønsfjorden. Brygge og teltmuligheter.

Førøyene ligger 1,5 km sørvest for Epledal. Området består av fire separate øyer som ligger på rekke og rad med små sund imellom. Den største av øyene har skjærgårdspark-status. Her går det en grunn, lun poll inn fra sør.

Korshamn-området:

Lundegård ferjeleie like nord for Revøysundet er skjærgårdspark. Ferjeleiet ble i utgangspunktet bygd for ferjetrafikken over til Revøy.

Langevågen er et kommunalt friområde på vestsiden av midtre Revøy, sør for innløpet til Langevågen og er delvis opparbeidet med tørrsteinsmur.

Sæløer er en øygruppe like sør for Korshamn. Hovedøyene er Østre og Vestre Sælør, bundet sammen av en molo som ble bygd for å bedre havneforholdene. Terrenget er åpent og kupert med mye berg i dagen og et unikt kulturlandskap. Kommunal brygge ved skolen og offentlig kai nord for skolen på østre Sælør, samt kommunal brygge på vestre Sælør. Vel i land er mulighetene gode for flotte fotturer i det åpne landskapet.

Kjøpsøy er statlig friluftsområde like vest for Korshamn og er en av de ytterste øyene i Rosfjorden. Øya er kupert og tett bevokst med lauvkratt og sitkagran. Vest på øya er det mindre krattskog. I Kjøpsøybukta er det brygger og er lun og koselig med tre bygninger: Sommerfjøs, ”hytte” og bod på den ene brygga. Det er gode muligheter for fotturer på øya, men skogen vokser tett.

Sutnøy og Langholmen er et statlig friluftsområde nordvest for Korshamn og Kjøpsøy. Sutnøybukta nordøst på øya er lun med sandstrand innerst. Øya er knausete med lyng og gras mellom fjellknausene. Langholmen like utenfor er avlang med oppsprukket fjell. En frodig dal med gamle husmurer finnes midt på øya. Det er i tillegg påvist to steinalderboplasser og ei gammel hustuft på Sutnøy. I Sutnøybukta er det fine forhold ved de fleste vindretninger. Sandstranda er barnevennlig og bukta er fin å bade i. På Sutnøy er det fint og åpent terreng å gå i og her har man flott utsikt utover fra Brennevinsfjellet på 66 m.o.h.

 

Se også: Padleperler.no

Kartsymboler:

P: Utgangspunkt med parkering.

Anker: Offentlige friluftsområder med brygge og annen tilrettelegging.

Padler: Offentlige friluftsområder med lite eller ingen tilrettelegging.

Hausvik:

Hausvikodden ligger på østsiden av Rosfjordmunningen like vest for Hausvikgårdene. Landskapet på Hausvikodden består av en blanding av svaberg og kvasse bergpartier langs sjøkanten og knausete bakker med gress, lyng og småskog lenger oppe på land. Hausvikodden kystfort fra 2. verdenskrig er et omfattende område med mange bunkere, kanonstillinger og tuneller inne i fjellet. Området er lett tilgjengelig fra land. Det er gode parkeringsmuligheter ved bommen. Grusvei fra P-plass forbi havna og helt fram til fortet. Områdets spesielle historie og de mange restene fra kystfortet gir turen hit en ekstradimensjon. Det er fine fiskemuligheter nede på svabergene og en tur opp på heia en stormfull dag er en mektig opplevelse. Bådnes er skjærgårdspark sentralt i Hausvikvågen like ved veien som går til Hausvik og Ramsjord. Neset er tydelig markert og danner ei bukt mot veien i nord. Her har bekken fra Ramsjordvannet sitt utløp. På nordsiden står et par sjøbuer. Bilveien går rett forbi.

Lenefjorden:

Paradis ligger sør for Auglandsvann har skjærdgårdspark-status. Dette er et fint turmål med liten sandstrand, grassslette med teltmuligheter og en gammel steinbrygge.

Ferskvann:

Odden ved Auglandsvann er et fint utgangspunkt for en padletur på en større innsjø. Odden er et nylig opparbeida friluftsområde med sandstrand og parkering.

I Øvre Lyngdal er Øvre og Ytre Ødnevatn de to vannene som egner seg best til padling. Det er utlån av kanoer to steder. 

Hellevatnet nordvest for Konsmo er også meget godt egnet for padling. Her er det lite tilrettelegging, men gode adkomstmuligheter fra vei.

Sidekart