Skopteland friluftsområde

Skopteland friluftsområde er et flott naturområde med myrer, fjellknauser og lyngheier. Det er flere fine vann i området. Friluftsrådet har satt opp ei dagsturhytte med grill, denne ligger vakkert til ved vannet Pråmsvatn. Like øst for hytta ligger naturreservatet Grønslåtta.

Det er merket løype fra parkeringsplassen til hytta, og videre til Rokken. Rokken er en stor stein som danner grensen mellom Hægebostad og gamle Audnedal og  Lyngdal kommune.

Ved Åbestad er det merket løype til Borgå, en av de største og best bevarte bygdeborgene i regionen.

Adkomst: På veien mellom Kvås og Konsmo, 2 km øst for Undeland, er det skiltet mot Skopteland friluftsområde. Parkeringsplass i enden av veien.

 

 

Sidekart