Parkering ved Grindheim kirke. Følg grusveien mot skytebanen ved siden av kirka. Veien her er bomveg og kan bli stengt for motorferdsel. Etter hvert går turen over på traktorvei og sti. God stigning mot toppen. Fine utsiktspunkt underveis. Følg samme trasè tilbake. 

Sidekart