Skogen - Nordmannsvegen

Om Skogen: Bjelland og Grindheim var en kommune fra 1837 -1901. Skogen lå langs den viktigste veien mellom de to bygdene, og var et svært sentralt sted. Siden Nordmannsvegen også gikk forbi her, var det til tider et yrende liv. Her var det gjestgiveri og skysstasjon, og det ble holdt bank- og heradstyremøter på gården. Nå er bygningene er preget av forfall, og en del av innmarka er delvis grodd igjen. Men det er fortsatt lyst og trivelig og utsikt til heiene rundt.

Nordmannsvegen: - kløvveg og gangveg som gikk mellom bygdene i indre Vest-Agder og Kristiansand. Hver høst gikk store kvegdrifter langs denne veien - fra sommerbeite i heiområdene til markedsplasser i de folkerike områdene langs kysten. Nordmannsvegen.

Linker:
lyftesteinen - digitalt museum 

Nordmannsvegen

Skogen - Kulturminnesøk

 

Sidekart