KVÅSRUNDEN

Runden mellom Kvåsfossen og Vemestad er lett å gå på en blanding av sti, grusvei og lite stykke langs hovedvei.

Turen er svært jevn og har kun noen få slake bakker, ca 150 m stigning på hele runden.

På vestsiden av Lygne går man tett inntil elva på gårdsvei og sti i frodig og idyllisk landskap. På østsiden følger man hovedveien fra Vemestad bru til Kvåstunet, deretter følger man grusveier og stier opp til Øyna Camping.

Kvåsfossen er en mektig opplevelse med et kraftig fossefall og laksesenteret.

Både ved Kvåsfossen camping og Vemestadbrua er det fine badeplasser.

Både ved Øyna camping og Vemestadbrua er det fine badeplasser.

Lengde: 8,3 km.

Adkomst: Langs FV43 i Kvås mellom Lyngdal og Snartemo. Parkering ved Kvåsfossen, Kvåstunet eller Vemestadbrua.

 

Sidekart