Kistefjell er et flott utsiktspunkt! Det er jevn stigning helt fram til toppen,men greit å gå på grus- og traktorvei nesten helt fram. Siste del går man i terrenget.

Turen starter ca 3 km. øst for Sveindal - kjør langs Fv.42 mot Evje. Parkering langs Fylkesveien, pass på at skogsveier ikke blir blokkert! Det blir ikke brøytet parkering her på vinteren, så det passer best å ta turen på barmark.

Det er en del høydeforskjell. Vi starter 300 moh, toppen er på 491 moh! Vel oppe er det fantastisk utsikt over skog og hei. Nord- og vestover mot Sveindal, Håland, Flottorp og videre til heiene sør i Åseral og mot Hekkfjell i Hægebostad.

Sidekart