FISKE I LYNGDAL

I ferskvann

Kjøp av fiskekort angitt med kontaktinfo til de vann der det er avtale om fiske med salg av fiskekort.

  • Kleivvann – Ørret: Mye fisk. Fritt fiske. Ingen krav til fiskekort!

I andre ferskvann må fiske avtales med fiskerettshaver.

Elvefiske

For mer informasjon om fiskeregler, se NJFFs side om ferskvannsfiske.

I sjøen

Gode fiskeplasser er:

  • Lenefjorden, innerst – Sjøfiske, sjøørret  

  • Jåsund – Sjøfiske, sjøørret  

  • Hausvikodden – Sjøfiske, sjøørret  

  • Skomrag – Sjøfiske, sjøørret  

  • Lyngdalsfjorden - Sjøfiske  

Fiskeregler i saltvann

Alt om fritidsfiske fra Fiskeridirektoratet

Sidekart