FISKE I LYNGDAL

I ferskvann

Kjøp av fiskekort angitt med kontaktinfo til de vann der det er avtale om fiske med salg av fiskekort.

  • Lygna til Kvåsfossen – Laks: Lyngdal Jakt og Fiskesenter (38 34 65 40), MX Sport Lyngdal (38 34 51 62), Alléen Esso Service (38 34 52 59).
    NB! Elva er delt inn i soner.

  • Kleivvann – Ørret: Mye fisk. Fritt fiske. Ingen krav til fiskekort!

I andre ferskvann må fiske avtales med fiskerettshaver.

Fiskeregler i ferskvann

I sjøen

Gode fiskeplasser er:

  • Lenefjorden, innerst – Sjøfiske, sjøørret  

  • Jåsund – Sjøfiske, sjøørret  

  • Hausvikodden – Sjøfiske, sjøørret  

  • Skomrag – Sjøfiske, sjøørret  

  • Lyngdalsfjorden - Sjøfiske  

Fiskeregler i saltvann

Nyttig info fra Fiskeridirektoratet

Sidekart