LIKNES – HUNSBEDT rundtur

Lett rundtur på asfalterte veier. Fra sentrum sykler man opp Egelandsbakken gjennom boligfeltet, krysser hovedveien og fortsetter innover Hunsbedtvegen opp til brua på Hunsbedt. 

Tilbake til sentrum følger man Austerdalsvegen til rundkjøringa, der man kan svinge inn i boligfeltet i Myrvegen og videre på Furuvegen om man vil unngå trafikken på hovedveien. Litt lengre nede kommer gang- og sykkelveien ned tilbake til sentrum. 

Gradering: Lett tur
Lengde: 7,6 km
Stigning: 130 m
Trafikk: Noe trafikk langs Austerdalsvegen

 

Sidekart