FRØYTLANDSVEDEN

Start ved Frøytland Bedehus. Følg fylkesveien ca 400 meter i retning Kvinesdal til merket skilt med Frøytlandsveden.

Følg den merka stien over et jorde før man kommer inn i skogen. Etter 200-300 meter kommer man så inn på den tidligere traseen og følger denne til toppen.

I den øverste bratte delen er det hengt opp tau slik at en kan la armene avlaste beina en kort stund. Etter kløfta med tau er 2/3 av stigningen unnagjort og det er slutt på skogen. Det er fin utsikt sørover ned til garden Raustad og vestover mot Feda og videre mot vest. Derfra går stien noe mindre bratt over lyngheia. 300 meter før toppen flater det ut og stien passerer ei lita tjødn. Like etterpå ser en steinvarden.

Fra toppen er det fantastisk utsikt i alle retninger. Innover og nordover kan en blant annet se Grunnevassknuten (971 moh.) innforbi Knaben. Utover og sørvestover ser en Lista, Hidra og heiene mellom Lund og Sokndal.

For å komme tilbake til utgangspunktet må man følge samme vei tilbake. Alternativet er å fortsette turen nordover som ender på grusveien rundt Sibbuvannet. Derfra kan en følge veien ned til Øyebergan eller vei og sti nordøstover til Kleiven.

Adkomst:
Følg veien fra Feda mot Frøytland og Gyland i 2,9 km. Parkering ved Frøytland Bedehus rett etter krysset. Gå veien fra krysset oppover retning Øye i 400 meter til en kommer til skilt med Frøytlandsveden.

Gradering: Middels krevende
Lengde: 1,9 km hver vei
Stigning: 400 m
Varighet: Ca 2,5 t

Sidekart