FRA LANGEVANN P TIL HAUGELANDSTRAND

Fra parkeringsplassen ved Langevann går man først på grusvei til Haugeland. Deretter er det sti ned til Haugelandstrand. Turen er 2 km hver vei.

På Haugelandstrand er det kystledhytte med muligheter for rimelig overnatting i nybygde enkle hytter bygd i gammel stil i et idyllisk sjøbumiljø omkranset av fjorden og skogkledde fjellsider.

Se også egen side for Haugelandstrand kystledhytte.

Parkering ved Langevann ligger ca 2 km å kjøre på grusvei sør for E39. Ta av fra E39 mot Fosseland rett ved kommunegrensa mellom Flekkefjord og Kvinesdal.

Kulturminner:
Steinalderfunn 
Boplass fra steinalder 
Tuft Haugelandstrand
Tuft Haugelandstrand
Tuft etter bosetning i Haugelandstrand
Haugeland kvednehus 
Gravminne Haugeland
Jordeplehus 
Nyere steinhellebru 
Eldre steinhellebru 
Grunnmur etter setehus 

Gradering: Enkel
Lengde: 4 km (tur/retur)

Sidekart