FISKE I KVINESDAL

Kjøp av fiskekort angitt med kontaktinfo hvis påkrevd. Fiskeregler i ferskvann

 • Sandvatnet – Ørret: Coop Marked Gyland (38 37 64 06)

 • Godvatnet – Ørret:  Coop Marked Gyland (38 37 64 06)

 • Øvre Kvina – Ørret: MX Sport Kvinesdal (38 35 05 04), Coop Marked Storekvina (905 93 452) , Coop Marked Kvinlog (38 35 51 16), Knaben Landhandel (38 35 58 64) Nord for Rafossen, eget kart ved kjøp av kort

 • Kvina – Laks: MX Sport Kvinesdal (38 35 05 04), Kvina Elveeierlag
  Til Rafossen, eget kart ved kjøp av kort

 • Grunnevatnet – Ørret: Fritt

 • Skarvetjønn – Ørret: Fritt

 • Rødlandsvatnet – Ørret: Fritt 

 • Busundvatnet – Ørret: Fritt Bomveg, 1,5 km å gå fra bom, nøkkel kan lånes hos Kvinesdal JFF, tilrettelagt med griller og sitteplasser

 • Handelandsvatnet – Ørret: Kjell Stene (974 86 568), Lars Olav Støve (905 55 178), Svein Jarle Bruseland (902 53 906). Fin fisk

Fiske i sjøen:

 • Håland – Sjøfiske: Fritt 

 • Fedafjorden – Sjøfiske: Fritt Sjøfiske, fra Feda og innover mot Kvina, på vest-siden

Fiskeregler i saltvann

Nyttig info fra Fiskeridirektoratet

Sidekart