HÅGÅSEN PÅ HIDRA

(elektrisk rullestol)

Med sin strategiske plassering med utsikt utover Nordsjøen og Atlanterhavet var Hågåsen (159 moh.) på Hidra viktig under Napoleonskrigen samt 2. verdenskrig. Det finne et stort utvalg kanonstillinger og nettverk av bunkerser i området. Utsikten er helt upåklagelig! Ved sjøen kan man se Kirkehamn der Hidra kirke markerer seg med sin plassering og fysiske størrelse like i vannkanten.

Fra parkeringsplassen ved Aurland går veien om lag 700 meter på grus gjennom frodig kulturlandskap. Det er en ganske stor stigning slik at man behøver dermed elektrisk rullestol. Det er beitende sauer på Hågåsen så hold på nistepakken!

Det er satt opp infotavler på Hågåsen.

Det er dessuten mer informasjon om Hågåsen under tema «Spor fra krigen».

Sidekart