KNABEN

Gruvebyen og Knabetjødn rundt

Øverst i Kvinesdal ligger den historiske gruvebyen Knaben. Knaben hadde sin storhetstid under verdenskrigene da det var enorm etterspørsel etter molybden til krigsindustrien. Gruvebyen var et tettsted som yret av liv fram til 1973 når gruvene ble nedlagt, og Knaben fraflyttet. I dag er det ingen fastboende på Knaben men det er om lag 400 fritidsboliger. I tillegg er det en leirskole, en helårsåpen landhandel fra 1934, museum og besøksgruve, og et skianlegg.

For de som liker høyfjellet og en litt mer robust tur kan den omlag 5 km rundløypa fra Knaben Landhandel (i Gruvebyen) og rundt Knabetjødn være et alternativ. Hyttefeltene ligger på rekke og rad rundt Knabetjødn og mange hyttefolk tar turen rundt Knabetjødn (ca 4 km) i helgene. Ca 2,5 km av veien er på grus. Det kan være en del trafikk på hovedveien Rv839, og det er ingen tilrettelegging pr dags dato for fotgjengere langs noen av veiene. I Gruvebyen ligger den gamle bebyggelsen med sin utpregede arkitektur. Det er offentlig toalett ved Knaben Leirskole. Det er en vakker gapahuk bak leirskolen ned mot sanden. Her kan turen avsluttes med grilling og utsikt over gruvebyggene i gruvebakken.

Les mer om Knaben under tema «Spor fra krigen», og på nettsiden Knaben.no.

Sidekart