SIGHTSEEINGTUR PÅ FEDA
(Feda kirke – Feda bro – Sande badestrand – Tøffelgata)

Vakre Feda ligger idyllisk til ved Fedafjorden. Stedet har fostret flere kapteiner gjennom historien som gjenspeiles i bebyggelsen. Her ligger skipperhus og andre gamle hus og sjøbuer på rekke og rad langs elvebredden. Feda hadde sin storhetstid under seilskutetiden på grunn av sin sentrale beliggenhet på Sørlandskysten. Det var mye handel og aktivitet, og flere tilreisende som satte sitt preg på den lille bygda. Det har blitt sagt at Ivar Aasen mente dialekten her var «pen» og ukarakteristisk for regionen. Feda bro deler bebyggelsen i to.

Feda historisk Feda har en spennende kultur- og næringshistorie hvor sjøen har vært den sentrale transportåren. Feda hadde tidlig tingsted og sorenskriveri, og ett av landets første poståpneri ble opprettet her på 1600-tallet. Fra 1700-tallet vokste det frem et handels- og kremmermiljø på Feda. Rundt 1810 begynte det store sildefisket på sørvestlandet. Behovet for lagringstønner meldte seg, og driftige fedabuer startet produksjon i stor stil (Lindland, 1995). Bøkkerverksted finnes i dag som museum.

Arkeologiske funn og gravhauger på stedet knytter historiske bånd tilbake til yngre steinalder, eldre og yngre jernalder, og vikingtiden.

Som kirkested har Feda lange tradisjoner. I førkristen tid var det gravplass på sletten hvor kirken står, og det ligger fremdeles gravhauger på kirkegården. Vårdøyhaugen rett øst for kirken er vel bevart, og inntil kirkens nordside ser det ut til å være rester av tidligere gravhauger. Feda kirke er en laftet kirke oppført i 1802. Man vet det har stått en kirke på stedet siden tidlig katolsk tid; Willelmus blir omtalt som prest på Feda i et brev fra biskopen av York datert 1302. I 1593 skal det ha blitt oppført en laftet langkirke med klokkerhus bygget inntil. Kirketårn ble bygget på i 1737.

Nærmest elvemunningen (og like nær kirken) ligger den eldste delen av bebyggelsen som kan karakteriseres som klyngepreget. Denne delen har mange navn på folkemunne som, Nera-Feda, Harlem, Negerbyen eller Hollenderbyen. Navnene kan ha noe med utenlandshandelen å gjøre.

Her ligger også det tidligere gjestgiveriet, som er fra 1782, og som har vært både bakeri, landhandel, telefonsentral, skysstasjon og fengsel!

 

Tøffelgada og Lundsen (ved Feda bro) var tettere bebygd, og ble et samlingssted med butikk på hjørne av Lundsen og Tøffelgada. Tøffelgada er trang, så trang sies det – at folk gikk i tøflene når de skulle over gata. I enden av Tøffelgada ligger badeplassene Lillehølen og Storehølen.

Tekst hentet fra rapporten «Stedsanalyse Feda». Kristiansen & Selmer-Olsen. 2010.

Gården Lindland på vestre elvebredd er fra 1700-tallet og eieren Edle Egeland fikk i 2007 Vest-Agder fylkes kulturvernpris for restaureringen av gårdsanlegget med tilhørende sjøhus, som også er fredet etter kulturminneloven.

De fleste gårdene på Feda har sjøhus, ofte med lager for tretønner. Museet Bøkkerbua er tildelt Olavsrosa. Olavsrosa er et kvalitetsmerke tildelt av stiftelsen Norsk Kulturarv for opplevelsestilbud med basis i norsk kulturarv. Olavrosa er tildelt over 100 kulturarvprodukter i Norge.

Kilde: wikipedia (29.9.2017).

Turalternativ for Feda

I dag bor det fire hundre fastboende på Feda som gjenspeiles i at det finnes en Coop Marked og en barneskole. Det er relativt lite trafikk slik at Feda egner seg for turer langs veien. 

Det er ingen stigninger på strekningen. Dessverre er det kun èn bro på Feda slik at man må gå tur/retur.

Alternativ 1 – Parkering ved Feda kirke

Kjør til Feda kirke hvor du parkerer. Like ved den koselige kirken ligger den gamle bydelen «Negerbyen» med bebyggelsen tett inntil veien. Hvite hus og blomster preger den lille vei-stubben hvor fartsgrensen faktisk er satt til 20 km/t. Herfra må man krysse hovedveien (50 km/t) og følge den opphøyde gangveien. På veien mot Fedabroen finner man museet Bøkkerbua, Coop Marked, samt eldrehjem og skole. Avstanden fra kirken til broen er 1 km.

Alternativ 2 – Parkering ved Sande i Skjærgårdsparken

På motsatt side av elva fra Feda kirke ligger friluftsområdet Sande. Her har Skjærgårdsparken laget et vakkert anlegg med stor gapahuk der det er grill, bord og benker, offentlig toalett samt kaianlegg. Det er en grund sandstrand som egner seg godt for små barn. Parker ved gapahuken og ta turen mot broen. På veien sees gammelt bunkersanlegg ved innfarten til elva, og man kan se litt av fundamentet etter den gamle broen E18 som gikk like ved kirken. Nyt utsikten mens du forflytter deg de 900 meterne til Feda bro.

Sidekart