BRUDLERUTA

Brudleruta er en gammel ferdselsvei mellom Sirdal og Kvinesdal. Ruta er i dag laget som en rundtur hvor det er mulig å starte enten fra Josdal eller fra Salmeli. I hovedsak går turen i skogs- og fjellterreng, men hvis du starter i Josdal må du gå litt på grusvei.

Turens lengde kan varieres, men hvis du velger det lengste alternativet vil den være ca 25 km. Hvis du vil ta den som en todagers tur anbefales det start ved Josdal og overnatting i løa over bekken på Salmeli. Det er satt opp informasjonstavler ved p-plassen i Josdalen og ved Salmeli, samt mindre informasjonsskilt langs ruta.

Turen går gjennom et vakkert heielandskap med mange interessante kulturhistoriske spor. Underveis kan du se de historiske Brudlene;

Brudle

Navnet «brudle» betyr fra gammelt av et «brudefølge».

I Agder er det spesielle at et brudle ikke bare var selve brudefølget, men også en rad med steiner lagt etter hverandre i en linje på bart fjell. Historien forteller at det var brudefølget som la steinene til minne om bryllupsdagen da brudefølget gikk over heia. Det kunne være på heieovergangen mellom bryllupsgården og kirken, eller det kunne være heieovergangen der bruden kom i fra, og heieovergangen der brudgommen kom i fra.

For hver deltaker i brudefølget ble det lagt ned en stein. Historien forteller at de største steinene skulle symbolisere brud og brudgom. Hvorfor det ble lagt et brudle er usikkert – kanskje var det for å holde onde ånder unna brudefølget?

Enkelte mener at det kan ha sitt opphav i Bibelen. Å legge brudle var en gammel tradisjon, kjent fra 1600-tallet i indre Agder. Det siste kjente brudle ble lagt i 1916. Når et brudle av stein var lagt så skulle steinene ligge i fred selv der det minket på stein.

Samlingen av brudle på Josdalshei er den største samlingen i Agder – totalt 16, men en del av dem er delvis overgrodd med vegetasjon. Antall steiner tilsier at det var mange mennesker med brudefølget. Det har blitt gjettet på at de minste steinene i brudlet var lagt ned av barn.

Ønsker du ytterligere historisk informasjon om de spesifikke kulturminnene langs løypen? Se Brudleruta

Foto: Sirdalsferie

Foto: Sirdalsferie

Adkomst:

Fra Salmeli
Fra Kvinesdal går turen fra Salmeli i retning Nesjen. Turen herfra tar omlag 3 timer opp til brudlene. Du parkerer på merket parkeringsplass ved Kvernhusåsen.

Fra Josdal
Fra Sirdal sin side går turen fra Josdal, ca fem km fra Tonstad. Du parkerer på merket parkeringsplass ved Tippen.

Tekst hentet fra Flekkefjord og Oplands Turistforening (27.9.2017)

Nyttige lenker

Riksantikvarens historiske vandreruter
Fortellinger fra Salmeli

Sidekart