HERSTØL

Lettgått tur på skogsbilvei i jevnt terreng. Terrenget åpner seg opp etter et par kilometer. Her får du oppleve slåttemark og heielandskap uten å måtte forsere bratte bakker. Ned til Herstøl vil du komme til den mest fjerntliggende boplassen som tilhørte Kvinesdals kongsgård i gammel tid.

Start fra Heddan gard, se egen hjemmeside 

Kulturminner:
Heddansdalen – steinvegger etter sommarflor 
Kråketjødnheddaren 
Herstøl gard 
Hornsteinar etter kvernhus

Gradering: Middels
Lengde: 5,3 km
Stigning: 130 m

Sidekart