EILIVSTADFJELLET – 440 moh.

Eilevstadfjellet har flott utsikt nedover dalen mot Snartemo. TV-masta som blei satt opp der i 1974 gav bygda bedre forhold for å sjå på fjernsyn. Turen er skilta.

Kulturminner:
Skaret – bevart jordeplekjellar 
Skodheivegen 
Urestadvegen

Gradering: Middels
Lengde: 9 km (tur/retur) fra Snartemo
10 km (tur/retur) fra kommunehuset på Birkeland

Sidekart