SKJEKKELAND

Rett ved krysset Fv42-Fv43 ved Eiken ligger en fin badeplass ved Lygne. Sandstrand og grasslette bak. Parkering ved bussholdeplassen ved Fv42. Grusvei helt fram til badeplassen. Om ikke annet er skilta kan man parkere her også.

Sidekart