PADLING I FLEKKEFJORD

I sjøen

Tollbukaia og Verven: Grisfjorden og Lafjorden er fine å padle og har ofte rolige vindforhold.

Grønnes: Lafjorden for dine årer. Torsøyene er et fint turmål.

Abelnes: Andabeløy, Strandsfjorden mot Hidra og Stolsfjorden. Tarmevika på østsida av Andabeløy er et fint turmål på rolige dager. Hidrasundet kan også være flott på stille dager. Napp og Dåtlandstrand er fine turmål. Slipp ved fergekaia.

Laugøy: Hidras skjærgård er flott, med Prestøy og Dragøy som egnede turmål, muligheter for landing på steinstrand på Kådøys østside. Husøy er også mulig å nå, om man har været på sin side. Sandstrand og brygger på Laugøy.

NB! Vestover fra Hidra er sjøen ofte krevende og bergene bratte mot land. Dette området frarådes å padle for andre enn de mest erfarne padlere.

I Ferskvann

Selura: Steinete men grei start for en tur på det store vannet.

Osen: Brygger i sørenden av det lange Sirdalsvannet. Øigard er et fint turmål. Hit går det også tursti fra Ersdal.

For mer informasjon om padling i Vest-Agder, kjøp padleguide fra padleguiden.no.

Kartsymboler:

P: Utgangspunkter med parkering
Padler: Turmål med lite eller ingen tilrettelegging
Anker: Turmål med brygger og annen tilrettelegging
Sidekart