STOLEN OG ONSÅSEN

Tursti til to fine utsiktspunkter over Kirkehamn. Stolen det første utsiktspunktet man kommer til, deretter fortsetter stien litt videre slik at man får bedre utsikt innover mot fastlandet.

Stien starter fra veien opp fra Kirkehamn over mot skolen på Hidra. Først går man forbi slåttemark før stigningen kommer opp et skar. Pass på å ta til venstre videre opp i toppen av skaret opp mot Stolen. 

Adkomst: Nær Kirkehamn på Hidra starter stien fra veien opp fra Kirkehamn mot Ulland og Hidra skole. Nærmeste parkeringsplass er oppe ved veikrysset inn mot Hågåsen. 

Gradering: Middels
Lengde: 2,2 km t/r fra parkeringsplassen.

Sidekart