LANGELANDSFJELL

Øst på Hidra ligger Rasvåg og Langelandsfjell. Dette er et usedvanlig naturskjønt område med flere stier med vid utsikt mot åpent hav og landskapet på Hidra.

To parkeringsplasser er utgangspunkter, på Veisdal og Hummerås.

Fra Veisdal er det gruslagt turvei til Langeland. Resten av området er stiene er nylig ryddet og merket.

Det er flere spor av gammel bosetning i området. På Langeland står fortsatt flere av gårdsbygningene.

Oppe på Langelandsfjell er du på Hidras høyeste punkt 291 moh. I Langelandsstrand har det bodd folk siden steinalderen. Nå er det en idyllisk liten samling hus uten vei. 

Kulturminner:
Langelandsfjell 
Odresteinen

Adkomst
Fra Flekkefjord kjører du Fv44 mot Hidra – fortsetter på Fv469 til Kvellandstrand. Her må du ta båten over og følge veien videre mot Rasvåg på Fv910. Parkering og turstart fra Veisdal eller Hummerås.

Gradering: Middels
Lengde: Rundtur på 6,6 km

Sidekart