LANGELANDSFJELL

Øst på Hidra ligger Rasvåg og Langelandsfjell. Dette er et usedvanlig naturskjønt område med flere stier med vid utsikt mot åpent hav og landskapet på Hidra.

To parkeringsplasser er utgangspunkter, på Veisdal og Hummerås.

Fra Veisdal er det gruslagt turvei til Langeland. Resten av området er stiene er nylig ryddet og merket.

Det er flere spor av gammel bosetning i området. På Langeland står fortsatt flere av gårdsbygningene.

Oppe på Langelandsfjell er du på Hidras høyeste punkt 291 moh. I Langelandsstrand har det bodd folk siden steinalderen. Nå er det en idyllisk liten samling hus uten vei. 

Kulturminner i området:

Hummeråsen – dyrkningsspor 

Langelandsmyr – våpenfunn 

Langelandsfjellet 

Odresteinen 

Gradering: Middels
Lengde: Rundtur på 6,6 km

Sidekart