ØIGARD VED SIRDALSVANNET

Fra Ersdal, i underkant av 4 kilometer nordøst for Sira kan du gå på en gammel sti som nylig er ryddet ned til Øigard ved Sirdalsvannets sørøstlige bredd. Her er det mange spor etter gamle bosetninger og usedvanlig idyllisk med både granskog, løvskog og slåtteeng nede ved vannet.

Turen er litt over en kilometer hver vei og er skilta og merka.

Kulturminner:
Tveidå – gravminne 
Øydgarden – heller under steinblokk

Adkomst: Kjør til Sira, nordvest i Flekkefjord kommune. Følg Fv467, så videre på Fv943 til parkering og turstart på Ersdal.

Gradering: Enkel
Lengde: Ca 3 km (tur/retur)

Sidekart