FISKE i Flekkefjord

Kjøp av fiskekort angitt med kontaktinfo hvis påkrevd.

 • Netlandsvatnet
  – 
  Ørret: Fritt. Egner seg for familier

 • Djupvikvatnet
  – 
  Ørret og røye: Fritt

 • Selura
  – 
  Ørret og røye: 
  Egner seg for familier
  Turistkontoret (38 32 80 81)
  Egenes Camping (38 32 01 48), 
  Grønnes marina (909 90 100)

 • Langevatnet
  – 
  Ørret og bekkerøye: Fritt

 • Langevatn
  – 
  Ørret: Kontakt grunneier
  Egner seg for familier

 • Halsåvatnet
  – 
  Ørret: Kontakt grunneier.
  Egner seg for familier

 • Dunsædvatnet
  – 
  Ørret: Thorbjørn Dunsæd (38 37 63 13). Bratt rundt vannet, vanskelig å fiske fra land

 • Øysædvatnet
  – 
  Ørret, litt bekkerøye: 
  Herman Øysæd (38 37 64 06 / 908 25 409). Egner seg for familier

 • Mevatnet
  – 
  Ørret: Thorbjørn Dunsæd (38 37 63 13). Bomveg, mye smått

 • Ljosevatnet
  – 
  Ørret: Thorbjørn Dunsæd (38 37 63 13). Bomveg

 • Årsvatnet
  – 
  Ørret: Thorbjørn Dunsæd (38 37 63 13). Bomveg

 • Godvatnet
  – 
  Ørret: Coop Marked Gyland (38 37 64 06). Ca. 45 minutter gange fra bom

 • Krokvatnet
  – 
  Ørret: Coop Marked Gyland (38 37 64 06). Ca. 45 minutter gange fra bom

 • Netlandsvatnet
  – 
  Ørret og bekkerøye: Fritt. Egner seg for familier

 • Lundevatnet
  – 
  Ørret, røye og sik: Fritt

 • Sandvatnet
  – 
  Ørret: Coop Marked Gyland (38 37 64 06). Ca. 45 minutter gange fra bom

 • Fåsdalsvatnet
  – 
  Ørret: Fritt. Egner seg for familier

 • Ersdalsvatnet
  – 
  Ørret: Fritt. Egner seg for familier

 • Budalsvatnet
  – 
  Ørret, bekkerøye og røye: Fritt. 7 km gange

 • Sirdalsvatnet
  – 
  Ørret, røye og sik: Fritt - i hvert fall i Flekkefjord kommune

 • Åna-Sira 
  – Laks og sjøørret: Dalane miljø og ressurslag (930 06 880),
  Joker Åna-Sira (38 37 21 66). Spesielle regler, se www.dalafisk.no 

For mer informasjon om fiskeregler, se NJFFs side om ferskvannsfiske.

 

 

Fiske i sjøen:

 • Raulibukta 
  – 
  Sjøfiske: Fritt
 • Abelnes
  – 
  Sjøfiske: Fritt

Fiskeregler i saltvann

Alt om fritidsfiske fra Fiskeridirektoratet

Sidekart