GRØNNES

Grønnes ligger like sør for Flekkefjord by, på østsiden av fjorden. Områdets umiddelbare nærhet til byen og annen bebyggelse gjør det attraktivt som rekreasjonsområde for et stort antall mennesker. Området er omfattende tilrettelagt for bading og strandbaserte aktiviteter på svaberg og strender. Det er lett tilgjengelig med veier og stier. Tilgang til HC-toalett. Området er sørvestvendt med sol til langt på kveld sommerstid.

Sidekart