På Lista er det gode vindforhold og mange fine spotter, både lette med sandstrand og noen for erfarne.

Husebysanden, Innerste delen av bukta  og til midten av ytre del av bukta (sandstrand).

Havika - midtre del (sandstrand)

Kviljosanden og Nesheimsanden (sandstrand)

Østhassel - Marka (rullestein)
(NB! Kun for viderekommende og eksperter!)

Ved moloen på Borhaug, Pisserenna (NB! Kun for viderekommende og eksperter!)

NB! Vennligst respekter forbudet mot vind- og vannsport i fuglefredningsområdene.

Fuglefredningsområdene for Einarsneset, Havika, Kviljoodden og Nordhasselvika inkludert Bausje er verdt å være oppmerksomme på da de enten utgjør eller ligger inntil fredningsområder som ellers ville egnet seg for vind- og vannsport.

Lista Bølgerytterforenings info om Lista

Sidekart