På Lista er det gode vindforhold og mange fine spotter, både lette med sandstrand og noen for erfarne.

Innerste delen av bukta på Husebysanden (sandstrand)

Havika - midtre del (sandstrand)

Kviljosanden og Nesheimsanden (sandstrand)

Markaområdet (rullestein)

Tjørveneset (rullestein)

Ved moloen på Borhaug inkl. Pisserenna (NB! Kun for viderekommende!)

NB! Vennligst respekter forbudet mot vind- og vannsport i fuglefredningsområdene.

Fuglefredningsområdene for Einarsneset, Havika, Kviljoodden og Nordhasselvika inkludert Bausje er verdt å være oppmerksomme på da de enten utgjør eller ligger inntil fredningsområder som også ville egnet seg for vind- og vannsport.

Kristiansand Kiteklubb om kiting på Lista

Sidekart