VANSE, FORTET OG FYRET 

Gradering: Middels
Avstand: 23 km
Stigning: 199 m
Underlag: Stort sett asfaltvei

Vestre delen av Route 8. Parkering ved Vanse kirke. Fra Vanse om Ore og Nordberg Fort til Lista Fyr, Borhaug og Bausje tilbake til Vanse. Mest asfaltvei. Trafikkert på Fv43.

Sykkelkart for Farsund

Sidekart