Lister Friluftsråd har laget et sykkelkart for Farsund. 

Det selges i trykt format i kommunens servicesenter, på Lista fyr og Lista bokhandel.

Det kan også lastes ned her om du vil printe det ut selv. Kartet er ment for A3 format. 

Sidekart