STRENDER OG KYSTPERLER

Familievennlig tur til flotte badeplasser, langstrakte strender og historiske steder.

Gradering: Enkel.
Underlag: Fortau, gang- og sykkelvei, asfaltvei fra Husebysanden.
Trafikk: Lite. Noe langs veien etter Husebysanden.
Tips: Velg strand med ly for vinden. Lomsesanden har best ly for vestavind.

Fra Farsund by på fortau langs Strandpromenaden, forbi Badehuset og Kjørestad. Gang- og sykkelvei fra rundkjøringen til Lunde og ned til venstre til den langstrakte Husebysanden. Asfaltvei videre til Lomsesanden. En gruslagt turvei går gjennom skogen fra parkeringen ved Husebysanden og ut til Lomsesanden. Fortsetter du videre opp asfaltveien kan du ta til høyre mot Loshavns historiske hvite trehusbebyggelse eller rett fram til bade- og rasteplassen Paradisbukta.

Sykkelkart for Farsund

Sidekart