STRANDTUR TIL HAVIK 

Gradering: Enkel
Avstand: 9 km
Underlag: Asfalt og grusvei

Fra Farsund by på fortau langs Strandpromenaden, forbi Badehuset og Kjørestad. Gang- og sykkelvei videre til Lunde. Her går «Kongeveien» opp på høydedraget parallellt med hovedveien. Denne grusveien fører forbi Huseby kongsgård med historie fra vikingtiden.

I enden tar du til høyre på den smale asfaltveien ut til hovedveien. Her går det grusvei først på siden av veien ca 500 m, før den krysser over og går videre langs Hanangervannet.

Ta til venstre og kryss over hovedveien igjen, ut til Havika med sine langstrakte hvite strender.

Sykkelkart for Farsund

Sidekart