STRANDTUR TIL HAVIK 

Gradering: Enkel
Avstand: 9 km
Underlag: Asfalt og grusvei

Fra Farsund by på fortau langs Strandpromenaden, forbi Badehuset og Kjørestad. Gang- og sykkelvei videre til Lunde. Her går «Kongeveien» opp på høydedraget parallellt med hovedveien. Denne grusveien fører forbi Huseby kongsgård med historie fra vikingtiden.

Ut på "Radiosletta" går det grusvei først på sørsiden av veien ca 500 m, før man kan krysse over hovedveien og fortsette på rolig og idyllisk grusvei langs Hanangervannet.

Ved Hananger, ta til venstre og kryss over hovedveien igjen, og ut til Havika med sine langstrakte finkornede sandstrender.

Sykkelkart for Farsund (pdf).

Sidekart