ROUTE 8

Sykle 8-tallet forbi mange severdigheter og spor av amerikansk arbeidsutvandring.

Gradering: Krevende. 43 km, 495 m stigning
Underlag: Gode asfaltveier og noen gruspartier
Trafikk: En del trafikk på fylkesveiene. Mange rolige partier
Tips: Velg retning som gir medvind langs kysten på Lista.

Fra Farsund sentrum er den mest trafikksikre veien opp Kirkegaten og inn Sundeveien. Ta til høyre ved rutebilstasjonen ned til Frelsesarmeen. Her svinger du til høyre inn på grusvei langs Mosvoldtjønn, til høyre ned Øygardsveien og kryss over Fv43 ut til småbåthavna. Fra krysset følg Fv43, ta inn til Bilandsfeltet og hold til venstre på gang- og sykkelvei som fører gjennom Høyland byggefelt til Vanse. Ved Vanse kirke kan du følge skilting til Lista Museum og fortsette rundt Brastadvannet og ut på Fv463. Til høyre mot Ore og til høyre opp mot Hervoll, Hervoll Mølle og Nordberg Fort. Ned mot Langåker og gjennom Borhaug ut til Lista Fyr. Forbi Listeskøyta kystkultursenter på Borhaug og videre forbi Bausje tilbake til Vanse. Der tar du til høyre mot Lunde, holde til høyre mot Kjørestad og forbi Badehuset inn mot Farsund.

Sykkelkart for Farsund

Sidekart