HAUGESTRANDA
TIL EINARSNESET

Start i småbåthavna på Haugestrand.
11 km for opptegna løype.

Sidekart