LAUNDAL

Laundal er et offentlig friluftsområde som er åpent for allmennheten. Området ligger sørøst for Opofte midt mellom Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord.

På Laundal er det en stor bålhytte, universelt tilrettelagt toalett, redskapsbod, utendørs klatrevegg, stor bål-/grillplass og to overnattingshytter.

Det er mange gamle hustufter på Laundal, et rikt naturmangfold og turstier til Poddelopte og Oppoftsvannet.

Skoleklasser og andre grupper drar på overnattingstur hit. Det er mulig å padle inn i kano fra Svindalstjønn til Laundalstrand. Herfra er det sti opp til Laundal.

Bålhytta har stor plass og kan brukes til overnatting.
Gratis utlån – Reservering gjøres her.

Det er tilgjengelig drikkevann på Laundal fra en borrebrønn som ble laget i 2022.

Kanoer med årer og vester i Svindalstjønna kan leies. Skoleklasser og frivillige lag/foreninger låner gratis ved å kontakte Lister friluftsråd.

Det er lagt ut flytebrygge i Laundalstrand for å gjøre ilandstigning enklere.

Adkomst: 0,5 km sør for Opoftekrysset retning Farsund går det vei mot Opofte. Etter ca 2,5 km kommer man til toppen av en lang bakke. Her er det parkering til venstre og en bomvei inn mot høyre. Bomveien går helt fram til Laundal. Det er ca 2,2 km fra parkeringsplassen inn til Laundal.

Bruk av veien er kun for rettighetshavere – det er IKKE tillatt å kjøre bil inn.

Sidekart