TJØRVENESET

Tjørveneset har rullesteinskyst fra moloen til Borhaug til Nordhasselvika. Kyststien går rundt neset og utgjør et godt utgangspunkt for å observere vadefugl og småfugler i landskapet nærmere bebyggelsen.

Adkomst: Parkering ved Tjørvehavn eller Bausje.

Sidekart