STRAUMEN

Flott natur og spennende fugleliv det meste av året. Både vannfugler og sangfugler. Bra område for spetter. Muligheter for å se kongeørn.

Adkomst: Grusvei inn mot Helvik fra FV465 ved Hanesund mellom Ravneheitunellen og Øyvoll. Ny parkeringsplass ved brua over Straumen.

Sidekart