NESHEIMVANN

Ferskvann med potensiale for mange spennende arter hele året. Bra plass for både gressender, dykkender og fiskender. Dykkere kan også sees, deriblant toppdykker. Løgan i nordenden er en fin plass for vannrikse og nattsangere.

Adkomst: Fra Vanse mot Lista fyr på FV43 kan man ta inn til Listahallen. Her går man videre forbi ungdomsskolen og inn på en grusvei til et observasjonsskjul.

Videre på FV43 ut mot Lista kan man ta inn mot Nesheim travbane. Parker her og gå opp på nordsiden av travbanen for å se utover vannet.

Sidekart