KRÅKENESVANN

Lett tilgjengelig ferskvann og en viktig rasteplass for andefugler. Bra plass for lappfiskand i vinterhalvåret.

Lett tilgjengelig langs den søndre veien mellom Farsund og Vanse. Parkering ved krysset til Loshavn.

Sidekart