HANANGERVANN

Ferskvann med verdier som både hekkeplass, rasteplass og overvintrings plass for et bra utvalg av arter. Observasjonsskjul i sørenden. Til tider stort antall andefugl. Vadefugler i trekktidene.

Adkomst: Fuglekikkehytte ligger i det sørvestlige hjørnet av vannet. Ta av fra den sørligste veien mellom Farsund og Vanse mot Grimsby. Ta inn på grusvei etter 100 m. Etter 250 m ligger hytta på en liten høyde ut mot vannet.

I nordenden av vannet tar man av mot Stokke mellom Farsund og Vanse. Mulig å sette fra seg bilen ved RC-banen på Stokke.

Sidekart