FUGLEVIKA

Oversiktlig lokalitet med bra og variert fugleliv hele året. Andefugler, dykkere, vadefugler, måker, piplerker og mye annet kan sees. Utsikt til Rauna, som huser Norges største sildemåkekoloni.

Adkomst: Østhasselstrand er skiltet fra FV43 mellom Vanse og Borhaug. Her er det ny parkeringsplass i enden av veien. Kyststien passerer rett ved.

Sidekart