SKIPHAUG

En flott liten topp ytterst mot sjøen øst for Havik med nydelig utsikt i alle retninger. Ligger ved kyststien.

I underkant av 1 km å gå på kyststien fra parkeringsplassen ved Haviksanden.

Bekken Oteråna som løper ut på Skiphaugsanden må passeres. En ny bru er satt opp et stykke bak stranda for å lette passeringen.

Gradering: Enkel
Lengde: 1,4 km (tur/retur)
Adkomst: Nærmeste parkering er på Havik, langs Søndre vei mellom Farsund og Vanse.

 

Sidekart