MOSVOLD TIL BULAND

Fin rundtur i området mellom Buland, Mosvoldtjørn og Kaneheia. Flott utsikt fra kolle nord i løypa. Stien går gjennom fine skogsområder og gammelt kulturlandskap. Dette er ei gammel sti som nå er ryddet og merket på nytt. Stien parallelt med lysløypa vest for Mosvoldtjernet er god, videre går du på sti, over et gammelt jorde, gjennom barskog og lauvskog og gjennom et hogstfelt. Rundløypa er lett å gå, har litt stigning og er 2 km, med mulighet for en sløyfe oppom et utsiktspunkt som gjør turen 400 m lengre. Turen byr på fine utsiktspunkter både mot øst med Mosvold / Øygarden, mot Lyngdalsfjorden, samt over gården Buland med Kråkenesvannet, Stokke og Torp i bakgrunnen.

Fra parkeringen kan du komme inn på løypa ved å gå til høyre eller venstre. Går du til venstre, vil du snart komme til løypekrysset med Kaneheia til venstre. Løypa til høyre går videre mot Buland, gjennom skog og langs jordekant. Nyt gjerne nista og utsikten på benken oppi bakken ved Buland. Svak stigning videre før nedstigningen mot Mosvold. Du kan følge stien rett ned, eller legge inn ei kort sløyfe til venstre på 400 m og komme opp på en kolle med flott utsikt. Begge stiene fører ned til god turveiene rundt Mosvolltjønn. Følg turveien til du ser merking til høyre, følg stien og tømmerveien til du er tilbake til P-plassen.

Kulturminner:
Gjerde/innhegning 
Utløetuft 
Tuft etter bosetning 
Tuft 
Gravhaug fra jernalderen
Gravrøys 
Mosvolltjern – tuft etter bosetning 
Mosvolltjern – rydningsrøys 
Mosvolltjern – Utløetuft 
Rydningsrøys

Adkomst:
Ved lekeplassen og på Mosvold, ved Frelsesarmeen i Sundeveien eller i Vestheiveien ved Kaneheia. Plass til parkering alle tre stedene.

Gradering: Enkel
Lengde: Ca 2,4 km

Sidekart