LISTA FYR – VEREVÅGEN

Mellom Lista fyr og Verevågen går en gruslagt turvei egnet for rullestol og barnevogn. Dette er en del av kyststien og går gjennom den ytterste sitkagranskogen som ble plantet på Lista. Stien ligger i et verneområde med stor betydning for fuglelivet, særlig vadefugl, ender og skarv. Det er også installasjoner etter 2. verdenskrig og spor etter aktivitet tilbake til jernalderen i området.

Sidekart