STIER I HØYLANDSMARKA, RØSSEVIGA, HELVIK OG BILANDSFELTET

Stier mellom Røsseviga, Høygård ved Helvik og Ingebjørgsmyra ved Biland som antakelig har vært i bruk i flere hundre år. Sammen med gang- og sykkelveiene blir det fine rundturer. Idyllisk skogsterreng innerst i ei bukt i Helvikfjorden. Stiene er merka og skilta. Det er funnet mange verneverdige kulturminner i området. Både en bautastein, et skipsvrak innerst i Røsseviga og flere gravminner fra jernalderen er registrert. Der stiene møtes innerst i Røsseviga er bakken fuktig.

Kulturminner:
Røssevika – gravfelt 
Røssevigen – skipsfunn
Gravminne 
Bautastein

Adkomst:
Start ved lekeplassen på Høygård, ved Røsseviga eller ved lekepassen i Ingebjørgsmyra.

Gradering: Enkel
Lengde: 3,2 km (tur/retur)

Sidekart