BØENSBAKKEN

Den første kjørevegen mellom Farsund / Lista og Herad gikk via Bøensbakken. Strekningen ble åpnet i 1904 og i 1965 ble Bøensbakken stengt for motortrafikk. Denne stabbesteinsvegen er nærmest hugget inn i fjellsida langs fjorden Framvaren.

En nydelig og etterhvert litt "luftig" spasertur som også kan sykles! Gruslagt vei fra Straumen bro, der det er parkeringsplass. Først går man langs Framvaren på en lite trafikkert gruslagt bilvei inn til en bom. Der begynner selve Bøensbakkene, som stiger jevnt opp til gården Bøen som ligger i nærheten av nordre utløp av Ravneheitunnellen. Det er parkeringsplass i nordenden av stien også, så man kan gå turen fra toppen og ned om man heller vil det.

Obs: Fare for is- og steinsprang! Ferdsel på med forsiktighet vinterstid. Bøensbakken blir vedlikeholdt som turvei, og benker blir satt ut langs veien når våren kommer.

Kulturminner:
Straumen bru 
Fossekleivhelleren 
Suttevigfjellan – heller
Suttevigfjellan, øvre – heller 
Suttevighellaren 
Sutteviga – innskrift 
Grensemerke

Parkeringsmuligheter
Det er parkeringsplass ved Straumen bru. Da kan man gå inn  den idylliske grusveien langs Framvaren til bunnen av Bøensbakken. Straumen er naturreservat  og fine bademuligheter. Infotavle ved Straumen, ca 2 km å gå til bunnen av Bøensbakken.

I Kjerringdalen, i nærheten av Bøen gård er det også parkeringsplass. Parkeringsplassen er skiltet, rett ved nordre utløp av Ravneheitunnelen. Følg fylkesveg 465. Kjører du sørover ligger Kjerringdalen rett etter Sande i Herad.

God tur!
NB! Turen er også beskrevet i boka "Kulturhistoriske turer i Farsund".

Gradering: Middels
Lengde: 8,4 km (tur/retur fra Straumen bro til Bøen)

Sidekart