BAUSJE

Den ytterste av de store strendene på Lista er en nydelig bukt med finkornet sand. Rikt fugleliv og noe vindutsatt. Parkeringsplass. Kyststien går rundt bukta og fortsetter ut på Tjørveneset og Marka i hver sin ende.

Sidekart